HetEendje.nl

De website HetEendje.nl is een project van een jonge hobbyist die het leuk vindt om wat met website-georiŽnteerde programmeertalen te spelen. De naam Het Eendje gebruik ik ongeveer 20 jaar op allerlei fora en websites, vandaar de domeinnaam heteendje.nl. Ik bied geen economische diensten aan, websites maken is puur een hobby die ik uitoefen, alle websites die hierop staan zijn dan ook in eerste instantie voor mijn plezier gemaakt. Het lijkt mij leuk om deze verzameling websitetjes in de toekomst nog wat uit te breiden met nog wat, misschien leuke, systeempjes. Veel surfplezier!

p.s. Niet alle websites zijn nog even goed onderhouden of sommige projecten zijn al gestopt. De websitetjes staan op chronologische volgorde. Het maken van mooie websites moet ik ook nog een beetje leren.

Opvliegen.nl (in aanbouw) Werkweek Parijs, fotosite voor klasgenoten Motorzweefvliegclub Texel Bot Factory Free Rider Kalendertje GoldenOakDesign (gestopt)